Skip to main content

GET ALL WORDPRESS THEMES - ONLY €59.00 (15 WordPress Pixelemu themes) Read more

FAQ WordPress Themes

Public Institutions WordPress - poradniki dotyczące motywu - How to change copyrights details?

Strona 10 z 22: How to change copyrights details?

 

Jak zmienić szczegóły dotyczące praw autorskich w motywie Public Institutions WordPress?

Przykład demo motywu Public Institutions WordPress ma tekst o prawach autorskich na dole strony. 

How to change copyrights details wordpress theme 

W prosty sposób można zmienić zawarty tam tekst. Zobacz jak to zrobić.

Otwórz backend WordPress. Przejdź do "Opcji motywu", a następnie do "Stopki".

footer options wordpress theme

Można skonfigurować następujące opcje. 

copyright options wordpress theme

Informacje o prawach autorskich - Włącz/ wyłącz- Włączenie / wyłączenie informacji o prawach autorskich. Jeśli ustawisz na "Wyłącz" wtedy tekst o prawach autorskich w lewym dolnym rogu zniknie.

Tekst o prawach autorskich - Dodaj tekst dla informacji o prawach autorskich na dole strony (przycisk "Informacje o prawach autorskich" musi być ustawiony jako "Włączony").

Prawa autorskie PixelEmu - Włącz / Wyłącz - Włączanie / wyłączanie praw autorskich PixelEmu.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk "Zapisz zmiany". 

How to manage widgets in the footer area?

Połączmy się:

INDICO S.C.

ul. Przyjaźni 9, 84-215 Gowino, registered in Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnosci Gospodarczej
NIP/VATID: PL5882424318

Copyright © 2009-2021 Pixelemu.com All rights reserved.