Skip to main content

GET ALL WORDPRESS THEMES - ONLY €59.00 (15 WordPress Pixelemu themes) Read more

FAQ WordPress Themes

Jak zmienić tło w motywie WordPress?

Możesz zmienić tło swojego motywu WordPress w opcjach motywu. Na przykład, w Business WordPress theme, możesz zmienić główne tło tutaj  theme options with a field "Page Background". Jest to dobrze opisane w instrukcji motywu, postępuj zgodnie z instrukcją motywu WordPress, aby go uzyskać - będzie wyglądał podobnie jak w przykładzie, o którym wspomniałem.

Możesz również zmienić tło dla każdej sekcji, jak w poniższym przykładzie.

theme options background wordpress

Połączmy się:

INDICO S.C.

ul. Przyjaźni 9, 84-215 Gowino, registered in Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnosci Gospodarczej
NIP/VATID: PL5882424318

Copyright © 2009-2021 Pixelemu.com All rights reserved.