Skip to main content

GET ALL WORDPRESS THEMES - ONLY €59.00 (15 WordPress Pixelemu themes) Read more

FAQ WordPress Themes

Pixelemu Display Widget - jak zarządzać językami?

Jak działa zarządzanie językami we wtyczce PE Display Widgets?

Plugin Display widgets wśród innych opcji wyświetla listę dostępnych języków. Użytkownik może zaznaczyć pola wyboru, jeśli chce wyświetlić lub ukryć widżet dla wybranych języków.

 

Jak zarządzać językami za pomocą Polylang lub WPML?

Wtyczki wielojęzyczne takie jak WMPL czy Polylang dodają do widżetów własne ustawienia, które pozwalają użytkownikowi na wyświetlanie widżetów w odpowiednim języku w zależności od wybranych wartości.

W starszych wersjach wtyczki Display Widgets te ustawienia językowe są domyślnie ignorowane. Począwszy od Pixelemu Display Widgets 1.1 ulepszyliśmy wtyczkę do obsługi WPML i Polylang, a teraz możliwe jest korzystanie z tych opcji.

Kiedy używasz opcji wyboru z WMPL lub Polylang, poprawne języki zostaną automatycznie wybrane w opcjach Widżetu wyświetlania.

Jak zarządzać językami z innymi wtyczkami językowymi?

Wtyczka Pixelemu Display używa funkcji 'icl_get_languages' z WPML i Polylang do obsługi dostępnych języków. Jeśli używasz jakiejś innej wtyczki, daj nam znać!

Połączmy się:

INDICO S.C.

ul. Przyjaźni 9, 84-215 Gowino, registered in Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnosci Gospodarczej
NIP/VATID: PL5882424318

Copyright © 2009-2021 Pixelemu.com All rights reserved.