Skip to main content

GET ALL WORDPRESS THEMES - ONLY €59.00 (15 WordPress Pixelemu themes) Read more

FAQ WordPress Themes

School WordPress - poradniki dotyczące motywu - How to modify copyrights?

Strona 19 z 19: How to modify copyrights?

Jak zmodyfikować prawa autorskie w motywie School WordPress? 

Strona demonstracyjna motywu PE School WordPress przynosi "Teksty o prawach autorskich". Można je znaleźć na dole strony.

Bardzo łatwo można je zmienić lub usunąć na stałe.

The PE School theme’s demo site brings “Copyrights texts”

Jak zarządzać obszarem praw autorskich?

Otwórz pulpit nawigacyjny WordPress. Przejdź do "Opcje motywu" -> "Stopka".

How to manage the copyrights area wordpress

Konfiguracja sekcji "Stopka" wygląda następująco: 

The “Footer” section configuration looks as follows:

Dostępne opcje:

  • Informacje o prawach autorskich - włącz/wyłącz informacje o prawach autorskich
  • Tekst o prawach autorskich - Dodaj tekst dla informacji o prawach autorskich na dole strony
  • Prawa autorskie PixelEmu - włącz/wyłącz prawa autorskie PixelEmu

Połączmy się:

INDICO S.C.

ul. Przyjaźni 9, 84-215 Gowino, registered in Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnosci Gospodarczej
NIP/VATID: PL5882424318

Copyright © 2009-2021 Pixelemu.com All rights reserved.