Skip to main content

GET ALL WORDPRESS THEMES - ONLY €59.00 (15 WordPress Pixelemu themes) Read more

FAQ WordPress Themes

Jak łatwo znaleźć widżet WordPress?

Widżety są prostym i łatwym w użyciu sposobem dawania kontroli nad projektem i strukturą motywu WordPress. Paski boczne widżetów dostępne w motywie WordPress są związane z projektem i układem Twojej witryny.

Można je znaleźć na stronie Wygląd > Widżety w obszarze pulpitu nawigacyjnego WordPress.

Może się zdarzyć, że nie masz pojęcia, gdzie znaleźć widżet na stronie głównej.

W tym celu należy użyć wtyczki PE Theme Elements Info i uzyskać informacje na temat pasków bocznych i typów widżetów. 

Zobaczmy, jak to działa.

Plugin można znaleźć i pobrać za darmo tutaj: https://www.pixelemu.com/wordpress-plugins/pe-theme-elements-info

Po pobraniu wtyczki, należy ją zainstalować na zapleczu witryny WordPress. Zaloguj się do swojego panelu administracyjnego, przejdź do "Wtyczki" i wybierz "Dodaj".

 It may happen that you have no idea where to find the widget on the front page.

Użyj przycisku "Upload Plugin" i wybierz plik z dysku.

Use the “Upload Plugin” button and choose the file from your disk.

Po pomyślnym przesłaniu i instalacji użyj przycisku "Aktywuj wtyczkę".

After the successful upload and installation, use the “Activate plugin” button - WordPress

Plugin jest teraz włączony i powinien być widoczny na liście zainstalowanych pluginów. Później, gdy praca zostanie zakończona, możesz przestać używać wtyczki, klikając przycisk "dezaktywuj".

After the successful upload and installation, use the “Activate plugin” button - WordPress

Teraz przejdź do swojej strony głównej witryny WordPress, odśwież ją, a zobaczysz tam wynik.

Pamiętaj - musisz być zalogowany jako administrator, aby zobaczyć informacje o elementach motywu.

Jak można sprawdzić na poniższym przykładzie zrzutu ekranu, istnieje małe pole z nazwą paska bocznego i typem informującym o lokalizacji i typie widżetu, aby łatwo go znaleźć.

find widgets wordpress theme

  • IJest on umieszczony na pasku bocznym "Social", a typ widżetu to "PE Social".

W ten sposób możesz sprawdzić każdą lokalizację widgetu i łatwo go znaleźć w Wygląd > Widżety w backend WordPress.

Połączmy się:

INDICO S.C.

ul. Przyjaźni 9, 84-215 Gowino, registered in Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnosci Gospodarczej
NIP/VATID: PL5882424318

Copyright © 2009-2021 Pixelemu.com All rights reserved.